Nuk është kurrë herët të filloni t’i mësoni fëmijës tuaj rëndësinë e sjelljeve të mira. Fëmijët në moshë të re kanë tru tepër absorbues. Ata e mbajnë mend atë që u mësohet me qartësi dhe mendjet e tyre përthithin gjithçka shumë më shpejt se sa në një moshë të mëvonshme.

Sjellja dhe mirësjellja tek fëmijët është një tregues se ata janë edukuar mirë. Mësimi i sjelljeve të mira për fëmijët mund të jetë një detyrë mjaft e vështirë, por sigurohuni që të mos humbni durimin. Në fund të fundit, të qenit i durueshëm është gjithashtu pjesë e një etike të mirë. Fëmijët mësojnë nga të rriturit duke qenë modele të mira. Prandaj, është e rëndësishme që ne si të rritur dhe prindër të shfaqim sjelljet më të mira para fëmijëve tanë, në mënyrë që ata të shikojnë dhe të mësojnë.

Mbjellja e sjelljeve të mira tek fëmija juaj gjithashtu e bën atë një person përgjithësisht të këndshëm, të sjellshëm, dhe më shumë gjasa të ketë sukses në jetë. Në këtë artikull, ne do të shikojmë një listë me 20 sjellje të mira që fëmija juaj duhet të dijë dhe të mësojë.

Pse fëmijëve duhet t’u mësohen sjelljet e mira?

Fëmijët me sjellje të mira kanë gjithmonë një avantazh ndaj të tjerëve, qoftë nga ana akademike apo sociale.

1. Rrit vetëvlerësimin

Shpërblimi për sjelljet e mira dhe shikimi i një ndikimi pozitiv të sjelljes së tyre në botën reale i bën fëmijët të ndihen më të sigurtë. Të ndihesh i denjë për respekt është një nxitës i madh i vetëbesimit.

2. Jeta sociale

Fëmijët që janë përgjithësisht të pasjellshëm ose agresivë tërheqin llojin e gabuar të turmës, ndërsa fëmijët që trajtojnë bashkëmoshatarët dhe miqtë e tyre me mirësi dhe respekt janë më të popullarizuar dhe tërheqin më shumë njerëz besnikë që pasqyrojnë sjelljen e tyre. Sjelljet e mira çojnë në marrëdhënie më të forta dhe më pozitive.

3. Mundësi më të mira

Fëmijët me sjellje të mirë dallohen nga turma dhe u jepen mundësi më të mira në jetën e tyre akademike, si dhe në karrierë. Njerëzit e sjellshëm ka të ngjarë të punësohen dhe të rriten më shpejt në karrierën e tyre.

4. Lumturia

Të bësh një vepër të mirë ose të shohësh një përgjigje pozitive nga dikush u jep njerëzve një ndjenjë lumturie dhe kënaqësie, dhe ata ka të ngjarë ta përsërisin këtë sjellje, duke krijuar një zakon. Sjelljet e mira sjellin fëmijë më të lumtur.

Sjelljet e mira që duhet t’u mësoni fëmijëve tuaj:

1. Të thonë “Të lutem” dhe “Faleminderit”

Kjo është një nga mënyrat e para themelore për t’i mësuar fëmijës tuaj. Rëndësia e të thënit “të lutem” kur kërkon diçka dhe “faleminderit” kur merr diçka duhet të rrënjoset tek fëmijët që në fillim. Vëreni këtë në praktikë gjatë gjithë kohës, kështu që përfundimisht atyre do t’ju vijë natyrshëm.

2. Të pyesin përpara se të marrin diçka

Fëmijët duhet të mësojnë të kërkojnë leje përpara se të marrin ndonjë gjë që nuk është e tyre, madje edhe me njerëz si mami dhe babi. Ata gjithashtu duhet të mësohen të kthejnë çdo gjë që kanë marrë hua, me falënderimet e duhura.

3. Të thonë ‘Më fal’

Së bashku me “të lutem” dhe “faleminderit”, të kërkojnë falje kur kanë bërë diçka të gabuar është gjithashtu një zakon i rëndësishëm për t’u futur tek fëmija juaj. Mësoni fëmijën tuaj kur dhe ku të kërkojë falje, dhe mos e përdorin atë rastësisht. Empatia është një aftësi që ata duhet ta përvetësojnë.

4. Të trokasin në dyer para se të hyjnë

Fëmijëve duhet t’u mësohet se privatësia është parësore, veçanërisht në shtëpi. Ata duhet të dinë se është respekt të trokasësh në derën e dikujt dhe të kërkosh leje përpara se të hysh në dhomë. Bërja e kësaj përpara fëmijëve tuaj do t’i ndihmojë ata ta marrin atë si një zakon të mirë.

5. Të mbulojnë gojën kur teshtijnë ose kolliten

Mësojini fëmijët tuaj të mbulojnë gojën kur teshtijnë ose kolliten. Gjithashtu, mësojuni atyre se futja e dorës në hundë në publik konsiderohet e vrazhdë dhe e pakëndshme. Kjo nuk është vetëm pjesë e sjelljes së mirë, por edhe e higjienës.

6. Të thonë ‘Më falni’

Ky është një zakon bazë për t’ja mësuar fëmijës. Fëmijët janë natyrshëm të padurueshëm, kështu që ata duhet të mësohen të thonë “më falni” dhe të kërkojnë leje për të folur. Ata gjithashtu duhet të dinë se kur dhe si të hyjnë në një bisedë pa ndërprerë askënd.

7. Të mos tallen me njerëzit

Kjo duhet të mësohet shumë herët, pasi nëse nuk është kështu, fëmijët mund të mendojnë se është në rregull të tallen me njerëzit. Ata duhet të mësohen se nuk është kurrë në rregull të lëndojnë ndjenjat e dikujt duke u tallur me të ose duke e ngacmuar publikisht ose privatisht.

8. Të kenë etikën e telefonit

Fëmija juaj duhet të dijë të flasë në telefon dhe gjithashtu të heshtë dhe të dëgjojë kur dikush në anën tjetër po flet. Kjo do të ndihmojë që ai/ajo të lërë një përshtypje të mirë tek njerëzit.

9. Të tregojnë respekt ndaj më të rriturve

Të rriturit kanë qenë në këtë Tokë për një kohë më të gjatë dhe fëmijëve duhet t’u mësohet se përvoja të çon në mençuri dhe mençuria të çon në respekt. Ata duhet të mësohen të tregojnë respekt ndaj prindërve, gjyshërve, mësuesve dhe çdo të rrituri tjetër që hasin. Një mënyrë për ta bërë këtë mund të jetë duke u shërbyer gjithmonë ushqim pleqve, para fëmijëve, ose t’ia lëshoni një vend në transportin publik një të rrituri më të moshuar, ndërsa fëmija juaj është duke parë. Ata do ta dinë se respekti ndaj moshës tregon sjellje të mira.

10. Të mësojnë dhe mbajnë mend emrat e njerëzve

Përdorimi dhe mbajtja mend e emrit të dikujt tregon se keni bërë përpjekje për ta njohur dhe mbajtur mend atë. Kërkojini fëmijës tuaj të mbajë mend emrin e një shoku ose të një anëtari të familjes duke e përdorur shpesh me të.

Lexo: Gjërat që njerëzit i marrin si të mirëqena para se të kenë fëmijë

11. Të mos tregojnë me gisht ose t’i ngulin sytë njerëzve

Për t’u mësuar fëmijëve tuaj se të tregojnë me gisht dhe të shikojnë dikë është e vrazhdë, thuaju atyre se nëse bëjnë këtë, tre gishta do t’i drejtojnë gjithmonë drejt vetes. Ju mund ta përdorni atë si bazë për t’i mësuar të jenë të vetëdijshëm për hapësirën emocionale të njerëzve të tjerë. Pyetja e tyre se si do të ndiheshin nëse do t’u drejtoheshin me gisht ose do t’i shikonin, është gjithashtu një hap për t’i shtyrë ata të mendojnë.

12. Të qenit të sjellshëm ndaj personave me aftësi të kufizuara

Fëmijët janë natyrshëm kureshtarë për gjithçka, kështu që nëse shohin një person me ndonjë paaftësi, ata do të tregojnë me gisht dhe do t’u ngulin sytë, do të bëjnë pyetje me zë të lartë ose madje do të frikësohen. Atyre duhet t’u mësohet se persona të tillë me aftësi të kufizuara janë si gjithë të tjerët dhe duhet të trajtohen me të njëjtin konsideratë.

13. Të jenë mysafirë të mirë

Mësojini fëmijët tuaj të jenë të vëmendshëm dhe të sjellshëm kur vizitojnë shtëpitë e miqve të tyre. Ata duhet të përshtaten me oraret e familjes tjetër, të mos jenë kokëfortë apo të shqetësuar me ushqimin e shërbyer dhe të shprehin preferencat e tyre pa qenë të paqarta. Fëmijët gjithashtu duhet të mësohen të përshëndesin mirë mikëpritësit, kur vizitojnë shtëpitë e tyre.

14. Të bëjnë një bisedë në mënyrën e duhur

Fëmijët duhet të mësojnë se të bërtiturat, ngritjet e zërit dhe klithmat nuk janë metodat e duhura për të komunikuar. Pavarësisht se sa të zemëruar apo të irrituar janë, ata duhet të mësohen të flasin me zë të ulët dhe të shprehin mendimin e tyre. Ju mund ta ndihmoni fëmijën tuaj ta mësojë këtë duke bërë të njëjtën gjë përpara tij. Gjithashtu, mësojini të presin derisa personi tjetër të përfundojë së foluri, përpara se të marrin radhën e tyre. Kjo gjithashtu do t’i bëjë fëmijët tuaj t’ju dëgjojnë.

15. Të jenë të dhembshur dhe të dobishëm

Të mësosh të tregosh dhembshuri dhe të jesh i dobishëm duhet të bëhet zakon për fëmijët. Kjo do t’i bëjë ata të ndihen vërtet mirë me veten e tyre dhe gjithashtu do t’i ndihmojë ata të pëlqehen nga të tjerët. Ju mund t’u mësoni atyre gjëra të tilla si mbajtja e derës hapur për njerëzit që kanë duart plot ose ndihma e prindërve dhe mësuesve në punët e shtëpisë/klasës.

16. Të mësojnë të ndajnë

Ky zakon bëhet shumë i rëndësishëm për fëmijët kur luajnë me të tjerët. Ata duhet të mësohen se ndarja është kujdes dhe të ndajnë lodrat ose ushqimin e tyre. Ju mund të filloni ta mësoni këtë cilësi duke përfshirë aktin e ndarjes kur luani me ta dhe vini në dukje se duke e bërë këtë shton kënaqësinë.

17. Të pastrojnë për veten e tyre

Fëmijët mund të jenë ngrënës të çrregullt ose të mos i lënë mënjanë rrobat ose lodrat e tyre siç duhet pas përdorimit të tyre. Për t’u rrënjosur zakonin e pastrimit, mund t’i mësoni t’i lajnë enët në lavaman pasi të hanë ose t’u kërkoni të ndihmojnë në punët e shtëpisë. Ata do të mësojnë automatikisht të pastrojnë, me kalimin e kohës.

18. Të jenë të ndershëm

Filloni t’i mësoni fëmijët të jenë të sinqertë dhe të mos thonë gënjeshtra, që në moshë të vogël. Këto janë vlera thelbësore që duhen rrënjosur te fëmijët tuaj. Sigurohuni që ata t’i përmbahen asaj që kanë thënë. Nëse bëjnë premtime boshe, uluni dhe shpjegoni pse është e rëndësishme të thuash të vërtetën. Jini të vendosur dhe tregoni atyre se ndershmëria është mënyra më e mirë. Zhvillimi moral është i rëndësishëm, që në fillim.

Lexo: 3 mënyra për të përgatitur fëmijët tuaj për marrjen e vaksinës kundër Covid

19. Të vendosin kontakt me sy me të tjerët

Mbajtja e kontaktit me sy gjatë një bisede tregon besim social dhe respekt për njerëzit. Mësojini këtë fëmijëve tuaj duke kaluar kohë cilësore me ta dhe duke praktikuar kontaktin me sy gjatë të folurit. Nëse e mësojnë këtë aftësi, do të rriten për të pasur marrëdhënie të mira shoqërore me njerëzit.

20. Asnjëherë të mos përdorin fjalë të këqija

Gjuha e keqe është shumë mosrespektuese dhe e pakëndshme. Fëmijët duhet të mësohen të mos përdorin kurrë gjuhë të neveritshme para askujt, edhe nëse e kanë dëgjuar atë në TV ose jashtë diku. Është një zakon thelbësor për të mësuar. Uluni dhe shpjegoni pse nuk është në rregull të përdoret një gjuhë e tillë.